Rundumtor (Rundlauftor) (Deutsch) - round-the-corner-door (best), side sectional door, side-opening sectional door (English)

Rundumtor (Deutsch) - side sectional door (English)


Go to "Maschinenbau" glossary