Mittelwertbildung (German) - averaging (English)

Mittelwertbildung (Deutsch) - averaging (English)


Go to "Maschinenbau" glossary